WWW.LENTA.BIZ         ООО “ЛЕНТА” г.Москва тел. (495) 781-22-33, (495) 990-48-88

СКАТЕРТИ

Арт. 9С925

175 х 125

 

Арт. 03С1902

170 х 128

Рис. 67

Цена: 103

 

Рис. 952

Цена: 118

 

 

 

 

 

 

 

Арт. 03С1801

165 х 155

 

 

 

160 х 250

Рис. С24Н

Цена: 129

 

Рис. С413

Цена: 306

 

 

 

 

 

 

 

 

155 х 155

 

 

167 х 160

Рис. С184

Цена: 149,00

 

Рис. C158

Цена: 285,00

 

 

 

 

 

 

 

Арт. 1732

155 х 145

 

Арт. 06С6130

175 х 160

Рис. С23

Цена: 148,00

 

 

Цена: 179,50

 

 

 

 

 

 

 

Арт. 03С1802

150 х 160

 

 

240 х 250

Рис. С24

Цена: 177,50

 

Рис. С442Р

Цена: 337,50

 

 

 

 

 

 

 

Арт. 0С1434

165 х 180

 

Арт. 05С6008

256 х 161

Рис. 701Н

Цена: 153,00

 

Рис. 959

Цена: 209,50

 

 

 

 

 

 

 

Арт. 02С1715

235 х 165

 

Арт. 03С1928

240 х 160

Рис. 942Н

Цена: 236,50

 

Рис. А44

Цена: 286,00

 

 

 

 

 

 

 

 

160 х 165

 

 

225 х 170

Рис. 228А

Цена: 311,00

 

Рис. C541

Цена: 161,50

 

 

 

 

 

 

 

 

227 х 160

 

Арт. 01С1616

D - 1,55

Рис. C64H

Цена: 197,50

 

Рис. 823

Цена: 228,50

 

 

 

 

 

 

 

 

190 х 130

 

 

158 х 120

Рис. C159

Цена: 251,50

 

Рис. 905П

Цена: 248,00

 

 

 

 

 

 

 

 

160 х 130

 

 

155 х 150

Рис. C199

Цена: 130,00

 

Рис. С184

Цена: 146,50

 

 

 

 

 

 

 

 

235 х 160

 

 

228 х 150

Рис. 935

Цена: 262,50

 

Рис. 926

Цена: 285,00

 

WWW.LENTA.BIZ         ООО “ЛЕНТА” г.Москва тел. (495) 781-22-33, (495) 990-48-88